بازار دوشنبه 4 دی 1396

بازار دوشنبه 4 دی 1396

اکثر کارخانجات میلگرد نرخ خود را افزایش دادند،نرخ اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد.در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن اعلام نشد. نرخ شمش فولادی ، نبشی و ناودانی نسبت به روز گذشته افزایش یافت.   ... ادامه
بازار دوشنبه 27 آذر1396

بازار دوشنبه 27 آذر1396

نرخ اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد،نرخ برخی از محصولات (پروفیل زد،ورق اکسین و کاویان) افزایش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد ثابت و تیرآهن افزایش یافت. شمش فولادی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.   ... ادامه
حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/04/03

عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/04/03

براي دريافت اطلاعات عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالاي ايران فايل پيوست را دانلود نماييد   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/03/31

عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/03/31

براي دريافت اطلاعات عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالاي ايران فايل پيوست را دانلود نماييد   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/07

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/07

کنجاله سویا پلیت حجم معامله (تن) 1150 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 2354.103 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 2000 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 700 برنج وارداتی حجم معامله (تن) 900 گندم دورم حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 0 جو دامی حجم معامل   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/04

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/04

ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 1832.844 جو دامی حجم معامله (تن) 2200 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 100 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 250 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 گندم دورم حجم معامله (تن) 0   ... ادامه