واریز اعتبارات دی ماه
واریز اعتبارات

واریز اعتبارات دی ماه

300 میلیارد ریال به حساب شرکت های توزیع واریز شد   ... ادامه
تخصیص منابع مالی جدید دی ماه
تخصیص منابع مالی

تخصیص منابع مالی جدید دی ماه

تخصیص منابع مالی جدید شرکت های توزیع نیروی برق جهت انجام معاملات در دی ماه 95   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ششم ژانویه ۲۰۱۷

بررسی بازار جهانی نفت روز ششم ژانویه ۲۰۱۷

بهای نفت خام در معاملات بین المللی آخرین روز کاری هفته گذشته تحت تأثیر افزایش امیدواری ها نسبت به کاهش عرضه نفت تولیدکنندگان بزرگ رشد یافت گرچه تداوم روند صعودی تعداد دکل های حفاری فعال نفتی آمریکا از افزایش بیشتر قیمت ممانعت به عمل آورد.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت در روز چهارم ژانویه ۲۰۱۷

بررسی بازار جهانی نفت در روز چهارم ژانویه ۲۰۱۷

بهای نفت خام در معاملات بین المللی روز چهارشنبه تحت تأثیر افزایش امیدواری ها نسبت به اجرای تعهدات تولید کنندگان بزرگ در خصوص کاهش حجم تولید نفت و گزارش هفتگی API رشد قابل ملاحظه ای را تجربه نمود.   ... ادامه
MobinPhysical
MobinPhysical