حلال 402 تبريد


*** تغيير پيمانكار حمل پس از اعلام كارگزار و درج آن در مفاصا حساب ارسالي به فروشنده ممنوع مي باشد *** 1-فروش فرآورده هاي اين شركت منطبق بر قوانين و مقررات روز بازار بورس خواهد بود. 2-ارائه پروانه بهره برداري مرتبط،گواهي آخرين بروز رساني ثبت ماليات ارزش افزوده (حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت) و كد اقتصادي معتبر و مرتبط توسط خريداران الزامي مي باشد. 3-نه درصد ماليات بر ارزش افزوده خريد و مبلغ 109 ريال به عنوان هزينه توزين و بارگيري به ازاي هر ليتر/كيلوگرم اخذ خواهد شد. 4-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامي است. 5-فرآورده هاي عرضه شده جهت مصارف داخل كشور بوده و هيچگونه مجوز و م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
نماد تجاری DSVTBCABEX0971029
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امید نامه
حجم عرضه 3000000 تن
حداکثر حجم عرضه 900000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 37,717
حداقل قیمت پایه 35,832
حداکثر قیمت پایه 39,602
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,402
حداکثر قیمت مجاز 377,170
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 3900000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 37,717

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/10/30 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/10/30 10:0
  حلال 402 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 10:30
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:0
  حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:30
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل 1397/10/30 13:0
  حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1397/11/01 10:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/11/01 10:30
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/11/01 11:15
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1397/11/01 11:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/11/01 11:45
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1397/11/01 14:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0