نفتاس شرازد


*** لازم به ذكر است كه با توجه به لزوم برنامه ريزي عمليات توليد و تحويل محصولات ،انجام هماهنگي خريد قبل از ثبت معامله توسط خريدار و كارگزار وي الزامي مي باشد. *** 1.حداقل خرید جهت برداشت 2000000 كيلوگرم می باشد. 2.محل تحويل كالا درب كارخانه و مبناي كيلوگرم فرآورده تحويلي باسكول كارخانه مي باشد. 3.شيوه تسويه نقدي و يا با تضامين (20 درصد پيش پرداخت و الباقي با ارائه تضامين بانكي(ضمانتنامه) نزد شركت سپرده گذاري مركزي به نحوي كه بانك گشايش كننده تضامين مذكور،پرداخت ميزان دقيق وجه معامله را در سررسيد حداكثر 45 روز پس از تاريخ معامله، تعهد و تضمين نمايد)مي باشد. 4.ارائه حداقل مشخصات مشتريان شام   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
نماد تجاری DNLSRCRBEX0971025
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با مفاد اميدنامه
حجم عرضه 2000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 37,669
حداقل قیمت پایه 35,786
حداکثر قیمت پایه 39,552
شرایط پرداخت خريداران مي بايست 20 درصد پيش پرداخت خريد را قبل ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,369
حداکثر قیمت مجاز 376,690
تیک 1.000
ضریب حجمی 50
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 50
حداکثر حجم خرید 2000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 37,669

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/10/30 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/10/30 10:0
  حلال 402 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 10:30
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:0
  حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:30
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل 1397/10/30 13:0
  حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1397/11/01 10:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/11/01 10:30
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/11/01 11:15
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1397/11/01 11:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/11/01 11:45
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1397/11/01 14:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0