آيزو تبريد


****عرضه محصول فوق به صورت نگهداشت وجه مي باشد و خريداران ميبايست پس از تحويل محموله خريداري شده، نامه رضايت كميت و كيفيت را در اسرع وقت به شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزار فروشنده ارائه نمايند **** *** تغيير پيمانكار حمل پس از اعلام كارگزار و درج آن در مفاصا حساب ارسالي به فروشنده ممنوع مي باشد *** 1-فروش فرآورده هاي اين شركت منطبق بر قوانين و مقررات روز بازار بورس خواهد بود. 2-ارائه پروانه بهره برداري مرتبط،گواهي آخرين بروز رساني ثبت ماليات ارزش افزوده (حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت) و كد اقتصادي معتبر و مرتبط توسط خريداران الزامي مي باشد. 3-نه درصد ماليات بر ارزش افزو   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
نماد تجاری DISTBCABEX0971029
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امید نامه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 36,349
حداقل قیمت پایه 34,532
حداکثر قیمت پایه 38,166
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 25,445
حداکثر قیمت مجاز 363,490
تیک 1.000
ضریب حجمی 1
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/10/30 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/10/30 10:0
  حلال 402 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 10:30
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:0
  حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:30
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل 1397/10/30 13:0
  حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1397/11/01 10:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/11/01 10:30
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/11/01 11:15
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1397/11/01 11:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/11/01 11:45
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1397/11/01 14:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0