هگزان بندرد


1- حداقل ميزان جهت تحويل و برداشت 20 تن مي باشد. 2- 9% ماليات بر ارزش افزوده به قيمت فروش تعلق مي گيرد. 3- ارائه كد اقتصادي جديد و كارت ملي براي كليه خريداران الزامي است و صدور حواله فروش مشروط به ارائه آن مي باشد. 4- مهلت اعتبار حواله هاي تحويل فوري از تاريخ صدور و جهت حواله هاي سلف از تاريخ تحويل ( قيد شده در حواله ) به مدت سه ماه مي باشد و پس از آن حواله ابطال خواهد شد و موارد استثنا بايستي با شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس هماهنگ شود. 5- شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس براي صدور حواله و تحويل كالا به خريداراني كه كد اشتراك آنها توسط سازمان حمايت،‌ وزارت صنايع و ..... مسدود اعلام شده   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DHZBEFWBEX0971120
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق اميدنامه
حجم عرضه 300 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 92,178
حداقل قیمت پایه 87,570
حداکثر قیمت پایه 96,786
شرایط پرداخت نقدي - واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 64,525
حداکثر قیمت مجاز 921,780
تیک 1.000
ضریب حجمی 20
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 300
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/10/30 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/10/30 10:0
  حلال 402 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 10:30
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:0
  حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/10/30 11:30
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل 1397/10/30 13:0
  حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1397/11/01 10:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/11/01 10:30
  آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/11/01 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/11/01 11:15
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1397/11/01 11:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1397/11/01 11:45
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1397/11/01 14:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0