حلال 402 تبريد


****عرضه محصول فوق به صورت نگهداشت وجه مي باشد و خريداران ميبايست پس از تحويل محموله خريداري شده، نامه رضايت كميت و كيفيت را در اسرع وقت به شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزار فروشنده ارائه نمايند **** 1-ارائه پروانه بهره برداري مرتبط، كد شناسنامه ملي و كد اقتصادي الزامي است. 2-مبلغ 109 ريال به عنوان هزينه توزين و بارگيري به ازاي هر ليتر/كيلوگرم و 9% ماليات بر ارزش افزوده به قيمت هاي مربوطه افزوده مي شود. 3-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامي است. 4-محموله هاي عرضه شده صرفا جهت مصارف داخلي مي باشد. در صورت اختلاط، تركيب يا استحصال فرآورده هاي ديگر و صادرات م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
نماد تجاری DSVTBCABEX0970905
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با مفاد اميدنامه
حجم عرضه 3600000 تن
حداکثر حجم عرضه 1200000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 54,930
حداقل قیمت پایه 52,184
حداکثر قیمت پایه 57,676
شرایط پرداخت نقدي، خريداران مي بايست 20 درصد پيش پرداخت خريد را
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 38,451
حداکثر قیمت مجاز 549,300
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 4800000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/09/20 10:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/09/20 10:0
  پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي 1397/09/20 10:15
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1397/09/20 10:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/09/20 10:45
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/09/20 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/09/20 11:15
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1397/09/20 11:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1397/09/20 11:45
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:45
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1397/09/20 12:0
  متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی 1397/09/20 12:30
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1397/09/20 13:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1397/09/20 13:15
  نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی 1397/09/21 10:0
  سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1397/09/21 10:30
  هگزان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/09/21 11:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/09/21 11:30
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/09/21 11:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1397/09/21 12:0
  نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل 1397/09/21 14:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0