عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی


جهت مشاهده جزئیات کالای مورد نظر را انتخاب نمائید!

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/09/20 10:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/09/20 10:0
  پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي 1397/09/20 10:15
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1397/09/20 10:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1397/09/20 10:45
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1397/09/20 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/09/20 11:15
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1397/09/20 11:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:30
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1397/09/20 11:45
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/09/20 11:45
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1397/09/20 12:0
  متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ داخلی 1397/09/20 12:30
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1397/09/20 13:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1397/09/20 13:15
  نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی 1397/09/21 10:0
  سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1397/09/21 10:30
  هگزان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/09/21 11:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/09/21 11:30
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/09/21 11:30
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1397/09/21 12:0
  نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل 1397/09/21 14:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0